Gällnö- Ett trevligt resmål i Stockholms mellersta skärgård.

Annonser

Gällnö i Stockholms mellersta skärgård nås på mindre är två timmar från Strömkajen med Vaxholmsbolagets färjor. Ombord på färjorna kan du handla fika och enklare maträtter och samtidigt njuta av skärgården, de har också samtliga rättigheter. Flera färjor angör Gällnö dagligen.

Känslan när jag går den två kilometer långa och slingrande grusvägen mot Gällnö by från angöringsplatsen är att inte mycket av landskapet kan ha förändrats under de senaste årtiondena. Det är tyst och stilla. Fågelkvitter, bruset från vinden som blåser genom trädkronorna och brummandet från en avlägsen flakmoped är det enda som bryter tystnaden. Det är grönt. Ängar, åkrar, blad- och barrskog och betesmark breder ut sig längs vägen. De talrika och övergivna röda ladugårdarna i landskapet vittnar om vad Gällnös befolkningen vid sidan av fisket en gång har försörjt sig på. Doften från de många syrenbersåerna känns härlig. Solen gassar från en blå himmel. Hetsen och stressen i innerstaden känns avlägsen. En stor del av Gällnö är naturreservat som förvaltas av Skärgårdsstiftelsen som med hjälp av den lokale bonden hindrar att ängarna växer igen.

Ängs- och hagmarkberederut sig längs grusvägen.

Bullerebykänsla över bebyggelsen.

Blomsterprakt på försommaren

På Gällnö finns löv-, barr och blandskog

Gällnös historia och utkomst

De första namngivna bönderna finns omnämnda i kyrkoböcker från 1500talets mitt. På 1600 härjade danskarna på ön. År 1719, under den stora nordiska kriget, landsteg ryssarna på Gällnö. En kvarlämnad ryssugn är det tydligaste spåret efter ryssarnas framfart i skärgården.

Idag finns c:a 30 åretruntboende på Gällnö och ett antal sommarboende. En del av dem pendlar till arbeten på andra håll. Andra försörjer sig på det enda jordbruket och lämnar sällan ön.

Gällnö Handelsbod är Gällnös enda restaurang och ligger vid stranden mitt i byn. Denna junilördag doftar det gott av grillat. Förutom enklare grillrätter och sallader har de fulla rättigheter och efter en långa dag med vandring smakar ölen särskilt bra i solskenet.

Gällnö handelsbod erbjuder enklare rätter och har fulla rättigheter

Skolan från 1902 är idag vandrarhem

Till vandrarhemet hör även dessa små stugor.

Runt Gällnö finns flera naturhamnar.

Om du inte kan övernatta i egen båt eller i tält finns under sommarhalvåret ett vandrarhem som är inrett i den i gamla skolbyggnaden från 1902. Sedan 1990talet drivs det av Svenska Turistföreningen. Det går även bra att hyra små tillhörande stugor.

Spåren av inlandsisen märks i form av de välpolerade klipporna och en jättegryta invid grusvägen en bit bortanför byn.

Gällnö är lättillgängligt och en utflykt hit rekommenderas för alla som vill behöver komma bort från storstadens brus under en eller flera dagar.

Se även

http://www.waxholmsbolaget.se/

http://gallno.se/