Sensommar i Tyresta Nationalpark

Annonser

Tyresta Nationalpark

På bekvämt avstånd från Stockholms innerstad mitt på Södertörn ligger Tyresta nationalpark. Den är den största och vackraste urskogen söder om Dalälven.  Att det bara är 2 mil till bruset och hetsen i innerstan är svårt att förstå, snarare känns det som att jag har kommit till en skog i Jämtland. Tyresta är hem för flera sällsynta växt och djurarter. Flera 300 år gamla jättefuror dominerar men här finns även rika lövskogsområden, artrika gamla odlingsmarker, ängsmark, sjöar, sprickdalslandskap med istidsslipade kala och lavtäckta hällar samt ett stycke innerskärgård. Det är tyst och stilla och skogen är magisk, endast vindens brus genom de ståtliga barrträden hörs.

1993 blev det 5000 hektar stora skogsområdet efter en lång debatt och exploateringshot tillslut en nationalpark och naturreservat.  På helgerna är Tyresta nationalpark ett populärt utflyktsmål för stora och små. Genom parken går flera korta och längre vandringsleder, allt ifrån en slinga som är anpassad till barnvagnar till mer kuperande och gyttjiga och blöta.

Vill du inte åka bil tar du dig enklast hit med buss 807 från Gullmarsplan.

Naturrum i Tyresta

Vid nationalparksentrén i Tyresta by finns ett informationscenter, Naturum, med en utställning om alla Sveriges nationalparker. Pedagogiskt uppbyggt och väl värt ett besök.

Tyresta
Naturrum vid Tyresta by ger en bra överblick över Tyresta nationalpark i synnerhet och alla Sveriges nationalparker i allmänhet. Här inne finns en lekhörna för barn. Filmer visas också.
Flera montrar beskriver Sveriges olika naturtyper.
En överblick över Sveriges alla nationalparker. Ett tryck på knappen visar var i Sverige nationalparken ligger. 

Caféet och Tyresta by

Tyresta by omges av vida ängar med betande djur, bortanför tar skogen vid. När vinden ligger på luktar det bondgård. Byggnaderna innehåller café, små butiker och är rastställen för vandrare.

I denna lada från 1700talet finns ett välbesökt café som sex dagar i veckan håller öppet. Nästan allt har de bakat själva.
I caféet säljs mycket gott från närområdet.
Alla bakverk bakas på plats och det smakar gott.

Tyresta by har haft en bofast befolkning åtminstone sedan 1300-talet då byn nämns i skrift för första gången. Under 1800-talet fick byn sitt nuvarande utseende när några av gårdarna flyttades från den centrala kullen till dagens lägen. Både Lillgården och Dahlgrensgården nedmonterade och uppbyggda igen på sina nya respektive platser.

 

Folklivsforskaren Sigurd Erixon upptäckte Tyresta by på 1930-talet och betraktade det lilla samhället som särskilt värdefullt just för sin vardagliga prägel. Byns struktur finns fortfarande kvar och gärdsgårdar har satts upp igen för att påminna om äldre dagars utseende.

De gamla gärdesgårdarna försöker man bevara.

Förr i tiden, när Tyresta by fortfarande var en verklig och levande bondby, var gärdsgårdarna här liksom i övriga landet ett mycket påtagligt inslag i landskapet. Att hålla hägnaderna i gott skick och att sätta upp nya var för bonden ett drygt jobb. Den odlade marken måste skyddas för kreaturen och ägorna skulle markeras, och innan ståltråds- och taggtrådsstängsel slog igenom på 1920- och 1930-talen var det gärdsgården som var vanligast i hela landet.

Läs vidare om Hellasgården: Fyra årstider vid Hellasgården

Nöjen för stora och små

De små kan få prova på ponnyridning.
I den lilla lanthandeln finns mycket gott och kött från de på gården slaktade djuren att handla på hösten.
I Tyresta går flera klassiska svenska hästraser och betar i hagarna.

 

Här finns också några Linderödsgrisar. En stor del av tiden ligger dessa och slöar i gyttjan. De är av en gammal speciell ras och härstammar som namnet antyder från Linderödsåsen i Skåne.
Svensk Gul anka finns det en flock av. De troddes vara utdöda men på 1970-talet hittades en flock på en gård i skånska Billinge och de räddades till eftervärlden.
Gotlandshöns finns också att beskåda. Denna ras vara nära utrotning på 1970 talet.
Hagarna hålls öppna av betande kossor. En del av dessa slaktas och deras kött går att köpa i lanthandeln senare under hösten.

Vandringslederna

Från naturrum utgår kl 10 ledarledda vandringar som varar c:a 30 minuter. Av guiden kan man få många värdefulla tips för fortsatt vandring på egen hand. Från Tyresta utgår flera kortare och längre vandringsleder i olika svårighetsgrader.

Buss 807 från Gullmarsplan stannar i Svartbäcken. Därifrån får man promenera tre km till Tyresta.
Vägen ut mot vildmarken
Ute i skogen är det tydligt skyltat så det är svårt att gå vilse. 
Stilla en kall morgon. 
I ordningsställda rastplatser finns i skogarna.
En tidig morgon

Vandringslederna är tydligt markerade och man behöver inte gå många 100 meter innan man är ute i skogen. Längs lederna finns också flera rastplatser och vindskydd.

Läs vidare om andra utflyktsmål i stockholmsområdet: Landsort och Öja med ERSTAbatterierna