Historiska besöksmål i Halland

Annonser

I Halland finns flera spännande resmål för den historiskt intresserade. Flera av dessa ligger bortanför allfartsvägarna och det krävs en del arbeta för att kunna hitta till dem. Här följer några av mina tips.

Minnesstenen över Freden i Knäred

Den lilla orten Knäred ligger c:a 20 kilometer öster om Laholm på gränsen mellan Halland, Småland och Skåne. År 1613 slöts här ”Freden i Knäred” mellan den danske kungen Kristian IV som huserade på Halmstads slott och vår svenske kung Gustaf II Adolf. Genom fredfördraget avslutades Kalmarkriget som hade rasat mellan åren 1611 och 1613.

Minnesstenen över Freden i Knäred restes 1925 av Hallands Museum. Fredförhandlingarna lär ha ägt rum på en bro som gick äver den å som utgjorde gränsen mellan Sverige och Danmark.

Vid minnesstenen i Knäred finns en skylt som berättar om bakgrundern till Freden i Knäred och Kalmarkriget.
Gränsen mellan Halland och Småland. För att komma till minnesstenen måste du sväga in på vägen som finns i bildens vänstra hörn.


Träslövs Kyrkoruin

Träslövs kyrkoruin ligger omgiven lummig grönska och jordbruksmark c:a 1 km nordväst om Träslövs nuvarnade kyrka. Kyrkan byggdes på 1100talet och revs 1851 för att ersättas av Träslövs nuvarande kyrka. Numera återstår bara nedre delen av kyrkans grundmurar. Kyrkan var fram till 1830 sockenkyrka till Varbergs Fästning. Fästningens kommendanter och officerare fick här sin sista vila. Enklast kommer du hit genom att promerara från Träslövs nuvarande kyrka elller med bil.

Kyrkans grundmurar frilades vid en utgrävning för flera år sedan.
Man kan fantisera om vilka personer som en gång i tiden rört sig in genom denna öppning.

Axtorna slagfält

På ett fält i Köinge socken i Falkenberg kommun drabbade den 20 oktober 1565 drabbade 7500 man under den danske fälherren Rantzau samman med den svenske fältherren Jacob Henriksson Hästeskos 11 000 man starka här. Slaget var en del av det nordiska sjuårskriget och blev en stor dansk seger eftersom Rantzau lyckades använda kavalleriet på en skickligt sätt. Kvar på fältet låg 3500-4000 stupade soldater. Någonstans ute på fälet ligger de stupade ofrälse i en gemensam massgrav. Idag är platsen för slagfältet i Axtorna åkermark. En minnessten och en skylt med information om platsen minner om platsen för ett av de blodigaste fältslagen på svenska mark.

Minnesstenen över slagfältet vid Axtorna i Köinge Socken i Halland.
En informationsskylt informerar om platsen invid Axtorna slagfält.
Platsen för slaget vid Axtorna en solig försommardag i juni 2020.
Högvadsån rinner genom en dalsänka vid slagfältet.

Varbergs Fästning

På 1200talet anlades Varbergs fästning och byggdes sedan ut fram till 1600talet. Den utgick ur det militära försvaret 1830. Idag innehåller fästningen museum, restauranger, utställningslokaler, bostäder och en del annat. Museumets främsta attraktion är montern med Bockstensmannen som otaliga skolklasser har besökt genom åren. Idag kan man vandra runt på fästningen och njuta av de vackra omgivningarna.


Varbergs Fästning

Fästningen i Varberg är Hallands mest kända besöksmål. Den började byggas på 1200talet och var en del av Sveriges försvar fram till 1830. Därefter har den tjänstgjort som fängelse och mycket annat. Nu innehåller fästningen ett museum, bostäder, restauranger och caféer.

Varbergs Fästning sett från Varbergs innre hamn.
Kanoner har placerasts ut på fästningens vallar. Från denna plats skulle äntringsstegar ha skjutits bort.
På fästningens vallar finns åt alla håll kanoner utplacerade.
Varbergs Fästnings inre borggård och äldsta del.
Rantzauklippan på höjd en bit bort från fästningen. På platsen för minnesstenen stupade den danske fältherren den 11 november 1569 för en kula under en belägring av Varbergs Fästning.
Fästningsmuseets mest kända föremål är montern med Bockstensmannen. Otaliga skolklasser har beskådat detta skelett med en påle genom brästkorgen.

Ny Varberg

Vid Himleån några kilometer norr om dagens Varberg ligger den urspringliga platsen för Varberg. Efter att staden förstörts i början på 1600 talet beodrade den danske kungen att det nyuppbyggda Varberg skulle ligga vid södra sidan av Varbergs Fästning.
Idag har man markerat grunden där en gång ett kloster stod. En informationstavla berättar om platsens tidiga historia.

En informationstavla berättar om Ny Varbergs Historia.
Platsen där en en gång klostret låg.
Stenar har placerats ut för att visa exakt var klostret låg.
Vy över platsen för gamla Varberg en bit bort med Varbergs Fästning vid horisonten.