Stockholms avrättningsplatser

31 oktober, 2017 Oscar Andrèn 2

I de centrala delarna av Stockholm ägde förr offentliga avrättningar rum. Idag finns inte mycket som minner om dessa platser. Dessa platser är idag bebyggda eller ligger undanskymda.